ODWOŁANIA OD MANDATÓW I DECYZJI BAG I POLSKIEGO ITD

 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi polskich przedsiębiorców transportowych na terytorium Niemiec pozwala stwierdzić, że w ramach składanych odwołań od decyzji Federalnej Inspekcji Nadzoru Towarowego (BAG) i znajomości niemieckich procedur odwoławczych wykazujemy się niezwykłą skutecznością działań.
 
Reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących kar i mandatów oraz odwołania od decyzji przed Federalną Inspekcja Nadzoru Towarowego (BAG) i policją, a także przed ITD - Inspekcją Transportu Drogowego w Polsce.
 

WSPÓŁPRACUJEMY

  • z ubezpieczycielami ochrony prawnej w Polsce i w UE;
  • z kancelariami brokerskimi (brokerami ubezpieczeniowymi);
  • z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi, co w znacznym stopniu korzystnie wpływa na skuteczność oraz szybkość naszych działań;
  • z rzeczoznawcami z zakresu techniki samochodowej oraz ruchu drogowego;
  • z rzeczoznawcami z zakresu szacowania szkód transportowych;
  • z rzeczoznawcami z zakresu pożarnictwa.
  • z wyspecjalizowanymi tłumaczami przysięgłymi.