oferta

OFERTA

Dzięki podjętej ścisłej współpracy między niemieckim (polskojęzycznym) adwokatem Rolandem Myca jaki i radcą prawnym Kamilem Markiewiczem możliwe jest zaoferowania polskim jak i niemieckim przedsiębiorcom z branży TSL unikalnej oferty współpracy bez angażowania dodatkowych nakładów pieniężnych na tłumaczenia obszernych dokumentów zarówno urzędowych jak i prywatnych.

Reprezentujemy interesy przewoźników na etapie postępowań administracyjnych
oraz
na etapie postępowania pojednawczego
oraz
sądowego zarówno na terytorium Polski jak i Niemiec:
 
 • reprezentujemy w sporach dotyczących kar i mandatów przed Federalną Inspekcja Nadzoru Towarowego (BAG) i policją, a także przed Inspekcją Transportu Drogowego w Polsce;
 • Świadczymy pomoc z problemamy uzyskania odszkodowania za wypadek;
 • świadczymy pomoc prawną przy uzyskaniu zezwoleń, przede wszystkim zezwoleń transportowych w Niemczech np. na transport ciężki;
 • w postępowaniach likwidacyjnych przed niemieckimi i polskimi ubezpieczycielami;
 • prowadzimy windykację należności na terytorium Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Szwajcarii i Włoch (koszty adwokackie obciążają dłużnika, jeżeli znajduje się w zwłoce, a zastosowanie mają niemieckie przepisy prawne (również jeśli tylko uzupełniająco). W przypadku windykacji na etapie sądowym na terenie Belgii, Włoch i Austrii współpracujemy ściśle z miejscowymi kancelariami, specjalizującymi się w prawie transportowym;
 • reprezentujemy w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych z wypadków na terenie Niemiec, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Danii, Chorwacji, Luksemburga, Holandii, Austrii, Słowenii, Szwecji;
 • reprezentujemy klientów w przypadku szkód rzeczowych powstałych w wyniku czynów niedozwolonych (np. uszkodzenie pojazdu przez wózek widłowy);
 • reprezentujemy w zakresie dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami z zakresu prawa transportowego w Niemczech;
 • w sporach sądowych z ubezpieczycielami;
 • w sprawach sądowych dotyczących wypadków drogowych;
 • w sporach sądowych z przewoźnikami;
 • w sporach sądowych ze spedytorami;
 • w sporach serwisowych;
 • w sporach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • w sporach o odszkodowania za szkody komunikacyjne, zaistniałe na terenie całej Europy.
 • reprezentujemy przedsiębiorstwa transportowe w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych. Dzięki naszym działaniom dążymy do ustalenia odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności z tytułu wyrządzenia szkody podczas realizacji umowy spedycji i przewozu,

AKTYWNE WSPARCIE PRAWNE:

 
 • analizujemy umowy oraz współuczestniczymy w negocjacjach biznesowych;
 • przeprowadzamy audyt umów leasingowych
 • przeprowadzamy audyt umów ubezpieczenia (OCP, Cargo i inne)
 • dostarczamy rozwiązań z zakresu prawa pracy;
 • zakładamy spółki w Polsce ułatwiamy przekształcenia jednoosobowych działalności w spółki prawa handlowego (spółki z o.o., spółki komandytowe etc.);
 • zakładamy podmioty gospodarcze na terenie Niemiec, w szczególności firm transportowych i spedycyjnych
 • wykonujemy ogólne audyty w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych w zakresie

 

WSPÓŁPRACUJEMY:

 
 • z ubezpieczycielami ochrony prawnej w Polsce i w UE;
 • z kancelariami brokerskimi (brokerami ubezpieczeniowymi);
 • z wieloma zagranicznymi kancelariami prawnymi, co w znacznym stopniu korzystnie wpływa na skuteczność oraz szybkość naszych działań;
 • z rzeczoznawcami z zakresu techniki samochodowej oraz ruchu drogowego;
 • z rzeczoznawcami z zakresu szacowania szkód transportowych
 • z rzeczoznawcami z zakresu pożarnictwa.